Kúpa a predaj Biokomodít.  

Naša firma bio komodity pestuje, ale ich aj nakupuje od menších ako aj od väčších pestovateľov. Potreba a záujem o bio potraviny čo raz viac stúpa, preto sa aj naša firma prispôsobuje trhovým zmenám a rozvíja svoje služby a portfólio, tak aby dokázala udržať svoju konkurencieschopnosť na trhu.  

Predávame produkty partnerským firmám do Nemecka, a svojimi službami sa zameriavame na udržiavanie vysokej kvality biokomodít a zlepšenie ich trhovej ceny.


Skladovanie. 

Skladovanie BIO potravín  je zložitejšie ako skladovanie komerčných produktov. Kvalita biokomodít je pre nás veľmi dôležitá. Aby sme vedeli dodržiavať kvalitatívne podmienky, musíme tovar neustále kontrolovať. Kontrola prebieha manuálne, bez použitia chemikálií, prípadní škodcovia sa odstraňujú čistením tovaru. V letnom období je potrebné zabezpečiť neustále chladenie uskladneného tovaru. Komodity od jednotlivých dodávateľov skladujeme oddelene, tak aby sme vedeli identifikovať konkrétny tovar a evidovať jeho kvalitatívne parametre. Preto tovar od našich farmárov skladujeme v 40, od seba oddelených, silo bunkách.


Lúpenie špaldy.  

Lúpaním špaldy vieme zabezpečiť jej bezkonkurenčný predaj do Nemecka, a tým uľahčiť vývoz tovaru. Lúpanie aplikujeme vždy pred konečným výdajom, aby sa neznížila kvalita tovaru počas skladovania.