Stretnutie spoločníkov v Nitre

2021 November: Nemeckí spoločníci navštívili našu firmu. Nové technológie a nepretržitá modernizácia umožňujú poskytovanie kvalitnejších služieb a zároveň zefektívňujú produkciu.

Fotky si môžete pozrieť tu:


Návšteva z Nemecka

2020 Júl: Spoločníci z Nemecka navštívili ekofarmárov na Slovensku. Výmena skúseností a spoločná diskusia sa niesla v dobrej nálade a zároveň bola veľmi užitočná. 

Fotky si môžete pozrieť tu:


Modernizujeme Sklad

Naším krátkodobým cieľom je modernizácia skladu. Zaviesť novšie technológie, aby sme vedeli poskytnúť naším partnerom rýchlejšie služby- budeme modernizovať príjem a výdaj tovaru.