BIO znamená pre ľudstvo budúcnosť, pre životné prostredie možnosť, pre našu spoločnosť HODNOTU.

Od roku 2000 pestuje naša firma biokomodity na vyše 400 hektároch pôdy, a súčasne dlhodobo skladuje biokomodity ekofarmárov zo Slovenska. Vyše 20 rokov spolupracujeme s ekofarmármi, spoločne pestujeme kvalitné produkty, ktoré vyvážame do Nemecka.

Našou víziou je rozšírenie ekopoľnohospodársva na Slovensku, a tým prispieť k zlepšeniu kvality potravín, zdravia ľudí a nie v poslednom rade dbať na naše životné prostredie.

Projekt s názvom Inteligentné riadenie výrobného cyklu bio produktov a bezobslužná logistika v spoločnosti Eco- Farm Nitra, s.r.o. je zameraný na zavedenie inteligentných riešení s prvkami robotizácie do výrobného procesu za účelom vytvorenia inteligentne riadených a vzájomne prepojených výrobných systémov. Z dôvodu uspokojenia dopytu a posilnenia konkurencieschopnosti je cieľom  projektu zriadenie výrobnej linky, ktorá je špecializovaná na unikátne vyrábanie potravinárskej lúpanej BIO špaldy vhodnej na priamu konzumáciu a BIO kŕmnych zmesí pre zvieratá. Predmetom modernizácie a robotizácie je vytvorenie výrobnej linky na výrobu výrobkov, ktoré sa predtým v prevádzkárni nevyrábali, nakoľko predkladaný projekt spočíva vo výrobe potravinárskej lúpanej BIO špaldy a BIO kŕmnych zmesí pre zvieratá.