BIO znamená pre ľudstvo budúcnosť, pre životné prostredie možnosť, pre našu spoločnosť HODNOTU.

Od roku 2000 pestuje naša firma biokomodity na vyše 400 hektároch pôdy, a súčasne dlhodobo skladuje biokomodity ekofarmárov zo Slovenska. Vyše 20 rokov spolupracujeme s ekofarmármi, spoločne pestujeme kvalitné produkty, ktoré vyvážame do Nemecka.

Našou víziou je rozšírenie ekopoľnohospodársva na Slovensku, a tým prispieť k zlepšeniu kvality potravín, zdravia ľudí a nie v poslednom rade dbať na naše životné prostredie.