Naša Firma a tím

Naša firma od roku 2000 pestuje biokomodity na vyše 400 hektároch pôdy.

Hlavným predmetom činnosti je kúpa a predaj biokomodít ekofarmárov z celého Slovenska a taktiež ich dlhodobé skladovanie. Viac ako 20 rokov spolupracujeme a podporujeme miestnych ekofarmárov, aby sme spoločne vedeli vypestovať kvalitné produkty, ktoré vyvážame do Nemecka.

Naše hlavné produkty sú: BIO Pšenica, BIO Špalda, BIO Hrach, Bio Sója, Bio Jačmeň.

Našou víziou je rozšírenie ekopoľnohospodársva na Slovensku, a tým prispieť k zlepšeniu kvality potravín, zdravia ľudí a k ochrane nášho životného prostredia.

Prečo organické?

Spoločníci firmy bratia Engemannovci sa už v mladom veku zoznámili s udržateľnými a ekologickými myšlienkami. V roku 1988 založili ekologickú farmu Biolandhof Engemann, kde sa potraviny od začiatku pestovali len podľa ekologických a trvalo udržateľných noriem. Ostatní spoločníci firmy majú taktiež podobný názor, a z ich presvedčenia postupne vyplynuli nasledovné podnikové ciele:

1. Ekologické poľnohospodárstvo - poľnohospodárstvo s budúcnosťou.

Našou motiváciou je komplexné ekologické poľnohospodárstvo. Vysoký podiel ekologického poľnohospodárstva zabezpečuje biodiverzitu v regióne. Biokomodity sa pestujú na Slovensku. Samotná výroba mlynského produktu je v Nemecku. Produkty sa predávajú v regióne a časť z nich dovážame aj na Slovensko.

Konatelia firmy Andrej Maťo a Klaus Engemann
Andreas a Klaus Engemann

2. Iniciovať a vytvárať spoluprácu.

Našim kľúčovým záujmom je ekologické poľnohospodárstvo. Radi poskytneme marketing, znalosti a spoluprácu čo najväčšiemu počtu poľnohospodárov v regióne. Podporujeme ich prechod na ekologické poľnohospodárstvo, pomáhame novým farmárom a neustále zlepšujeme služby existujúcim partnerom.

 3. Vytvoriť pracovné miesta na vidieku.

Ekopoľnohospodárstvo vytvára hodnotné pracovné príležitosti na vidieku, ktoré prinášajú hospodársky úspech pre región. Vytváraním pracovných miest podporujeme a rozširujeme možnosti na ďalšiu na poľnohospodárstvo nadväzujúcu prácu.

 4. Zdravé jedlo a zdravý životný štýl.

Prostredníctvom zdravého životného štýlu sa zvyšuje kvalita života a práce. Snažíme sa realizovať tento stále mladý firemný cieľ postupne, rôznymi akciami v našich rodinách a s našimi zamestnancami, pretože: Mens sana v corpore sano - v zdravom tele žije zdravá myseľ.