Stretnutie spoločníkov a prezentácia modernizácie firmy

ECO-Farm Nitra

Sklad- Silo bunky

Návšteva dodávateľov